Bộ 12 dũa

*Roughness of cutting is varied by last two digits of the item no.
Example: HI00556T → 5 Pcs hand #6
Liên hệ
Còn hàng
hand
width thickness ITEM NO. drawing
5.0㎜ 0.9㎜ HI0125**
half-round
width thickness ITEM NO. drawing
4.0㎜ 1.4㎜ HA0125**
round
Diameter ITEM NO. drawing
φ2.3 MA0125**
square
width thickness ITEM NO. drawing
2.1㎜ 2.1㎜ KA0125**
triangular
width thickness ITEM NO. drawing
2.9㎜ 2.9㎜ SA0125**
trape zoid
width thickness ITEM NO. drawing
4.0㎜ 1.3㎜ SI0125**
flat
width thickness ITEM NO. drawing
5.0㎜ 0.9㎜ SH0125**
oval
width thickness ITEM NO. drawing
3.0㎜ 1.7㎜ DE0125**
knife
width thickness ITEM NO. drawing
4.1㎜ 1.4㎜ KH0125**
balance edge
width thickness ITEM NO. drawing
3.6㎜ 1.3㎜ HM0125**
flat leaf
width backs ITEM NO. drawing
4.0㎜ 1.1㎜ SS0125**
hand leaf
width thickness ITEM NO. drawing
4.6㎜ 1.4㎜ HS0125**
12pcs set
*Above 12 different files into to one set.
ITEM NO.

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng