Bộ 5 dũa

*Roughness of cutting is varied by last two digits of the item no.
Example: HI00556T → 5 Pcs hand #6
Liên hệ
Còn hàng
hand
width thickness ITEM NO. drawing
7.2㎜ 1.5㎜ HI0055**
half-round
width thickness ITEM NO. drawing
6.3㎜ 2.2㎜ HA0055**
round
Diameter ITEM NO. drawing
φ3.7 MA0055**
square
width thickness ITEM NO. drawing
3.3㎜ 3.3㎜ KA0055**
triangular
width thickness ITEM NO. drawing
4.5㎜ 4.5㎜ SA0055**
5pcs set
*Above 5 different files into to one set.
ITEM NO. ST0055**

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng