Bộ đầu khẩu 1/4" KTC TB2L10E

Bộ đầu khẩu KTC loại 1/4 inch
Mã số: TB2L10E loại dài
Với các đầu khẩu loại 6 cạnh các cỡ từ 5 đến 14mm
Có thanh giữ khẩu với 10 đầu EHB210E
Liên hệ
Còn hàng

Chi tiết bộ đầu tuýp 1/4 inch loại dài KTC TB2L10E với 10 đầu từ 5-14mm:
 

Bộ tuýp dài loại 1/4 inch, KTC TB2L10E, bộ đầu khẩu dài loại 1/4 inch,
Bộ đầu khẩu TB2L10E với 10 đầu tuýp dài từ 5 đến 14mm loại 1/4 inch.
Các đầu khẩu số B2L-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14mm, loại 6 cạnh.
Bộ tuýp dài 1/4 inch, KTC TB2L10E, bộ đầu khẩu dài gồm 10 cỡ từ 5 đến 14mm, bộ đầu khẩu 10 cỡ loại 1/4 inch, Bộ tuýp dài 1/4 inch, KTC TB2L10E, bộ đầu khẩu dài gồm 10 cỡ từ 5 đến 14mm, bộ đầu khẩu 10 cỡ loại 1/4 inch,


Tham khảo thêm bộ tiêu chuẩn KTC TB2L10E loại 1/4 inch:
 

Bộ tuýp 1/4 inch, bộ đầu khẩu 1/4 inch gồm 10 cỡ, KTC TB210E, bộ tuýp 1/4 inch từ 5 đến 14mm,
Bộ đầu khẩu TB210E với 10 cỡ: B2-05, 055, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14mm
Đầu khẩu loại 1/4 inch, loại 6 cạnh. Dùng cho vặn tay.

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng