Bơm ly tâm có bơm ly tâm từ KML / KMB / KMV

Mô tả đang cập nhật
Liên hệ
Còn hàng

Mục

Công suất tối đa

(Tốc độ dòng chảy)

Đầu khác biệt

Nhiệt độ tối

đa

Áp suất làm

việc tối đa

Công suất

truyền tối đa

KML

70m³/h (300 USgqm)

65 mLC (213 ft)

30°C to 200°C (390°F)

16 bar (232 psi)

17 kW tại 2900 vòng / phút (28 HP ở 3500 vòng / phút)

KMB

70m³/h (300 USgqm)

65 mLC (213 ft)

30°C to 200°C (390°F)

16 bar (232 psi)

17 kW tại 2900 vòng / phút (28 HP ở 3500 vòng / phút)

KMV

70m³/h (300 USgqm)

65 mLC (213 ft)

30°C to 200°C (390°F)

16 bar (232 psi)

17 kW tại 2900 vòng / phút (28 HP ở 3500 vòng / phút)

AMB

70m³/h (300 USgqm)

65 mLC (213 ft)

30°C to 200°C (390°F)

16 bar (232 psi)

17 kW tại 2900 vòng / phút (28 HP ở 3500 vòng / phút)

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng