Bơm ly tâm đa cấp loại HZSM / HZSMA

Mô tả đang cập nhật
Liên hệ
Còn hàng

Mục

Công suất truyền tối đa

Công suất tối đa

(Tốc độ dòng chảy)

Đầu tối đa

 

HZSM

150 kW tại 2900 vòng / phút (250 Hp ở 3500 vòng / phút)

1000 gpm at 60 Hz

1500 ft at 60 Hz

HZSMA

150 kW tại 2900 vòng / phút (250 Hp ở 3500 vòng / phút)

1000 gpm at 60 Hz

1500 ft at 60 Hz

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng