Bơm tuần hoàn dầu nóng hàng loạt NMW / NMWR / PRMW

Mô tả đang cập nhật
Liên hệ
Còn hàng

Mục

Nhiệt độ hoạt động tối

đa với nước làm mát

Công suất truyền tối

đa

Công suất tối đa

( Tốc độ dòng chảy)

NMW

400°C (750°F)

132 kW at 2900 rpm (225 HP at 3500 rpm)

4400 gpm at 60 Hz

NMWR

400°C (750°F)

132 kW at 2900 rpm (225 HP at 3500 rpm)

4400 gpm at 60 Hz

PRMW

400°C (750°F)

132 kW at 2900 rpm (225 HP at 3500 rpm)

4400 gpm at 60 Hz

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng