Búa Air Hammer

• Pistol grip air hammer for 10.2mm diameter chisels (.401" shank)
• Many kinds of the chisels are available as accessories
• High speed piston power of 2,600 times per min
• Powerful p
Liên hệ
Còn hàng

Shank Size in./(mm)    .401/(10.2)

Stroke length mm    Max 10

Free Blow Speed s.p.m.    2,600

Weight kg/(lb)    1.60/(3.52)

Noise Level dBA/(power)    104/(116)

Vibration m/s2    9.0

Avg.Air Consumption CFM    3.0

Air Inlet Size in.    1/4

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng