Bulong M30

Bu lông M30x70
Bu lông M30x80
Bu lông M30x90
Bu lông M30x100
Bu lông M30x110
Bu lông M30x120
Bu lông M30x130
Bu lông M30x140
Bu lông M30x150
Bu lông M30x16
Liên hệ
Còn hàng

Các kích thước:

Bu lông M30x70
Bu lông M30x80
Bu lông M30x90
Bu lông M30x100
Bu lông M30x110
Bu lông M30x120
Bu lông M30x130
Bu lông M30x140
Bu lông M30x150
Bu lông M30x160
Bu lông M30x180
Bu lông M30x200
Bu lông M30x220
Bu lông M30x250
Bu lông M30x300

Cung cấp các loại bulong từ M5 đến M36
Liên hệ: 0994265800 / 01234928826 (Ms Hằng)

 

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng