Cân tròn Retractors

Handy knob for easy tension adjustment
Liên hệ
Còn hàng
odel
Capacity
Stroke
Weight
lbs.
kg
feet
mm
lbs.
kg
RW-0
1.1-3.3
0.5-1.5
6.56
2.0
1.1
0.5
RW-3
2.2-6.6
1.0-3.0
6.56
2.0
1.5
0.7
RW-5
5.5-11.0
2.5-5.0
6.56
2.0
2.0
0.9

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng