Compa đo bước ren tiêu chuẩn

Standard thread gauges
Liên hệ
Còn hàng

A standard thread gauge is comprised of a precisely connected pair of thread ring gauges and thread plug gauges. Unlike the limit system gauge, it is an accurately manufactured gauge to fit into the threads basic angle so it passes when the thread ring gauge and the thread plug gauge go through the thread of workpiece. Use the limit thread gauge when precise fitting of the product is needed.

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng