Đá mài ráp xếp
Đá cạnh vuông 2 bậc V7
Đá mài hình trụ V1
Đá đĩa V16
Liên hệ

Đá đĩa V16

Đá một mặt côn 45 độ V3
Đá cạnh lỗ vuông bậc V5
Đá bát V15
Liên hệ

Đá bát V15

Đá cốc V14
Liên hệ

Đá cốc V14

Đá mài V35
Liên hệ

Đá mài V35

Đá mài V22
Liên hệ

Đá mài V22

Đá gốm V12
Liên hệ

Đá gốm V12

Đá mài tròn thẳng V1