ĐÀI KẸP DAO THAY NHANH

ĐÀI KẸP DAO THAY NHANH VTP-F01-M VTP-F01-AR-AP VTP-F01-A VTP-F01-BR-BP VTP-F01-B VTP-F01-C, VTP-F02-M VTP-F02-AR-AP VTP-F02-A VTP-F02-BR-BP VTP-F02-B VTP-F02-C, VTP-F03-M VTP-F03-AR-AP VTP-F03-A VTP-F
Liên hệ
Còn hàng

BỘ GÁ MÁY TIỆN

MÃ SẢN PHẨM

CHIỀU CAO TÂM
(mm)

KÍCH THƯỚC

BỘ GÁ MÁY TIỆN
(mm)

MÃ SỐ

VTP-F01-M

120

240

5006-900

VTP-F01-AR-AP

140

280

5006-901

VTP-F01-A

170

340

5006-902

VTP-F01-BR-BP

200

400

5006-903

VTP-F01-B

230

460

5006-904

VTP-F01-C

280

560

5006-905

KIỂU GÁ CÁN DAO VUÔNG, CHỮ NHẬT

MÃ SẢN PHẨM

CHIỀU CAO TÂM
(mm)

KÍCH THƯỚC VUÔNG

LỚN NHẤT
(mm)

MÃ SỐ

VTP-F02-M

120

16

5006-906

VTP-F02-AR-AP

140

16

5006-907

VTP-F02-A

170

20

5006-908

VTP-F02-BR-BP

200

25

5006-909

VTP-F02-B

230

32

5006-910

VTP-F02-C

280

32

5006-911

KIỂU GÁ CÁN DAO DẠNG TRÒN

MÃ SẢN PHẨM

CHIỀU CAO TÂM
(mm)

ĐƯỜNG KÍNH LỚN NHẤT
(mm)

MÃ SỐ

VTP-F03-M

120

14

5006-912

VTP-F03-AR-AP

140

16

5006-913

VTP-F03-A

170

18

5006-914

VTP-F03-BR-BP

200

20

5006-915

VTP-F03-B

230

24

5006-916

VTP-F03-C

280

26

5006-917

KIỂU GÁ CÁN DAO DẠNG CÔN MT...

MÃ SẢN PHẨM

CHIỀU CAO TÂM
(mm)

KIỂU CÔN
(mm)

MÃ SỐ

VTP-F04-M

120

MT số 1

5006-918

VTP-F04-AR-AP

140

MT số 2

5006-919

VTP-F04-A

170

MT số 2

5006-920

VTP-F04-BR-BP

200

MT số 3

5006-921

VTP-F04-B

230

MT số 3

5006-922

VTP-F04-C

280

MT số 2

5006-923

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng