ĐẦU CHỐNG TÂM CHO BÀN QUAY NC

ĐẦU CHỐNG TÂM CHO BÀN QUAY NC TS-135, TS-135-MT3, TS-160, TS-160-MT3, TS-210, TS-210-MT3
Liên hệ
Còn hàng


SẢN PHẨM

A

B

C

D

E

G

H

I

K.LƯỢNG
(Kg)

MÃ SỐ

TS-135

135

Ø45MT#3

55

Ø14

125

332

25

25

20.6

4002-001

TS-135-MT3

135

Ø45MT#3

55

Ø14

125

332

25

25

20.6

4002-001A

TS-160

160

Ø45MT#3

55

Ø18

140

356

30

30

23.1

4002-002

TS-160-MT3

160

Ø45MT#3

55

Ø18

140

356

30

30

23.1

4002-002A

TS-210

210

Ø45 MT#3

55

Ø18

140

356

30

30

29.4

4002-003

TS-210-MT3

210

Ø55 MT#3

55

Ø18

160

356

30

35

29.4

4002-003A

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng