ĐẦU KẸP DAO MÁY TIỆN CNC

ĐẦU KẸP DAO MÁY TIỆN CNC DA20180916, TA30180916, DA20180916C, BR 2018091657...
Liên hệ
Còn hàng

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT BÀN DAO KẸP 

 • ĐẦU HƯỚNG TÂM khoan và phay DF30MT2585D; DF40MT3285D; DF40MT32100D
 • ĐẦU HƯỚNG TÂM tĩnh B1-20x16; B1-30x20; B1-40x25; B1-50x32; B1-60x32; B2-20x16; B2-30x20; B2-40x25; B2-50x32; B2-60x32
 • ĐẦU HƯỚNG TÂM tĩnh B3-20x16; B3-30x20; B3-40x25; B3-50x32; B3-60x32; B4-20x16; B4-30x20; B4-40x25; B4-50x32; B4-60x32
 • ĐẦU HƯỚNG tâm tĩnh B7-20x16; B7-30x20; B7-40x25; B7-50x32; B7-60x32; B8-20x16; B8-30x20; B8-40x25; B8-50x32; B8-60x32
 • ĐẦU HƯỚNG tâm tĩnh C3-20x16; C3-30x20; C3-40x25; C3-50x32; C3-60x32; C4-20x16; C4-30x20; C4-40x25; C4-50x32; C4-60x32
 • ĐẦU GÁ KẸP KẾT HỢP CB1-20x16; CB1-30x20; CB1-40x25; CB1-50x32; CB1-60x32; CB2-20x16; CB2-30x20; CB2-40x25; CB2-50x32; CB2-60x32
 • ĐẦU GÁ KẸP KẾT HỢP CB3-20x16; CB3-30x20; CB3-40x25; CB3-50x32; CB3-60x32; CB4-20x16; CB4-30x20; CB4-40x25; CB4-50x32; CB4-60x32
 • ĐẦU GÁ KẸP KẾT HỢP D1-30x20; D1-40x25; D1-50x32; D1-60x32; D2-30x20; D2-40x25; D2-50x32; D2-60x32
 • ĐẦU GÁ KẸP tĩnh E1-20x20; E1-20x25; E1-30x20; E1-30x25; E1-40x20; E1-40x25; E1-40x32; E1-40x40; E1-50x20; E1-50x25; E1-50x32; E1-50x40; E1-50x50.
 • ĐẦU GÁ KẸP tĩnh E2-30-2X25-35; E2-40-2X40-65
 • ĐẦU GÁ KẸP tĩnh E3-30OZ25; E3-40OZ25; E3-40OZ25; E3-50OZ25; E3-50OZ32; E4-20-ER25; E4-30-ER25; E4-30-ER32; E4-40-ER32; E4-40-ER40; E4-50-ER40; E4-60-ER40
 • ĐẦU GÁ KẸP HƯỚNG TÂM tĩnh B5-20x16; B5-30x20; B5-40x25; B5-50x32; B5-60x32; B6-20x16; B6-30x20; B6-40x25; B6-50x32; B6-60x32
 • ĐẦU GÁ KẸP HƯỚNG TÂM tĩnh C1-20x16; C1-30x20; C1-40x25; C1-50x32; C1-60x32; C2-20x16; C2-30x20; C2-40x25; C2-50x32; C2-60x32

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng