Đầu lắc léo 3/8 inch BJ3

Đầu lắc léo KTC - Khớp các đăng
Mã số: BJ3 loại 3/8 inch (đầu vào và đầu ra)
Chiều dài: 45mm, Trọng lượng: 50g
Chuyên dùng cho vặn tay
Liên hệ
Còn hàng

Thông số, hình ảnh của đầu lắc léo, khớp các đăng KTC BJ3:
 

Khớp nối các đăng, đầu lắc léo loại 3/8 inch, KTC BJ3, KTC BJ3, khớp các đăng đầu nối 3/8 inch, BJ3 Khớp nối các đăng - đầu lắc léo 3/8 inch
Mã số: BJ3 loại 3/8 inch (đầu vào và đầu ra)

Chiều dài: 45mm,
Trọng lượng: 50g

Chuyên dùng cho vặn tay
Góc xoay đến 90 độ
Đối với khớp các đăng loại 1/4 inch hay 1/2 inch, tham khảo BJ2 hay BJ4


Thông số, hình ảnh của đầu lắc léo KTC loại 3/8 inch BJ3:
 

Khớp các đăng, đầu lắc léo, KTC BJ3, đầu lắc kéo 3/8 inch, đầu khớp các đăng BJ3 Khớp các đăng, đầu lắc léo, KTC BJ3, đầu lắc kéo 3/8 inch, đầu khớp các đăng BJ3
Đầu lắc léo, hay còn gọi là khớp các đăng KTC với đầu vào và đầu ra là 3/8 inch


Tham khảo thêm đầu lắc léo của KTC loại 1/4 inch BJ2 và loại 1/2 inch BJ4:
 

Đầu lắc léo KTC loại 1/4 inch, KTC BJ2, BJ2, khớp các đăng 1/4 inch, đầu lắc léo 1/4 inch Khớp nối các đăng - đầu lắc léo 1/4 inch
Mã số: BJ2 loại 3/8 inch (đầu vào và đầu ra)

Chiều dài: 34mm,
Trọng lượng: 20g

Chuyên dùng cho vặn tay
Góc xoay đến 90 độ


Đầu lắc léo (khớp các đăng) loại 1/2 inch của KTC BJ4:
 

Khớp các đăng 1/2 inch, đầu lắc léo loại 1/2 inch, KTC BJ4, BJ4, đầu nối các đăng BJ4, Khớp nối các đăng - đầu lắc léo 1/2 inch
Mã số: BJ4 loại 1/2 inch (đầu vào và đầu ra)

Chiều dài: 67mm,
Trọng lượng: 140g

Chuyên dùng cho vặn tay
Góc xoay đến 90 độ

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng