Dũa bán nguyệt

*Roughness of cutting is varied by last two digits of the item no.
Example: HI015001→150mm hand Bastard
*knowledge
In most cases, W-cut (Double) is used.
Liên hệ
Còn hàng
Name Length
INCH mm
Roots
 
w×t mm
Tip

w×t mm
Tong
mm
number of input
pcs
ITEM 
NO.
150m/m 6 150 16×4.5 8.5×3.3 40 12 HA150**
200m/m 8 200 21×6 12×4.3 50 6 HA200**
250m/m 10 250 25×7 15×5.5 60 6 HA250**
300m/m 12 300 30×8.5 17×6.5 70 6 HA300**
350m/m 14 350 34×10 19×6.8 80 6 HA350**
400m/m 16 400 36×11 20×7 90 6 HA400**
 

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng