Dũa hình trái xoan

*Roughness of cutting is varied by last two digits of the item no.
Example: HI015001→150mm hand Bastard
*knowledge
In most cases, W-cut (Double) is used.
Liên hệ
Còn hàng
Name Length
INCH mm
Roots
 
w×t mm
Tip
w×t mm
Tong 
mm
number of input
pcs
ITEM 
NO.
150m/m 6 150 10×5.5 6.5×3.6 40 12 DE150**
200m/m 8 200 12×8 7.8×5.2 50 6 DE200**
250m/m 10 250 15×10 9.8×6.5 60 6 DE250**
300m/m 12 300 18×12 12×8 70 6 DE300**
350m/m 14 350 20×15 14×10 80 6 DE350**
 

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng