Dũa kim cương φ2.35 φ3.0
Dũa xung quanh
Liên hệ

Dũa xung quanh

Dũa DIA ROUND CHAIN SAW-FILES
Dũa đường tròn
Dũa thủ công
Liên hệ

Dũa thủ công

Dũa mài trơn kim cương
Dũa tay
Liên hệ

Dũa tay

Dũa 5
Liên hệ

Dũa 5"

Dũa mỏng
Liên hệ

Dũa mỏng

Dũa giảm dần
Liên hệ

Dũa giảm dần

Dũa kim cương đặc biệt