Dũa kim cương

Especially it's appilcable for the very high hardened materials modify,i.e. Ceramics, hard-Metals, hardened steel etc.,
The slight attrition may achieve what you needs
Please use it after dr
Liên hệ
Còn hàng
  • Especially it's appilcable for the very high hardened materials modify,i.e. Ceramics, hard-Metals, hardened steel etc.,
  • The slight attrition may achieve what you needs
  • Please use it after dropping a little of oil on the working point.

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng