Dũa mỏng VERY THIN

It is suitable for the use of a narrow part.
Shapes: hand, half round, round, square, triangular
Liên hệ
Còn hàng
  • It is suitable for the use of a narrow part.
  • Shapes: hand, half round, round, square, triangular

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng