Dũa tam giác

*Roughness of cutting is varied by last two digits of the item no.
Example: HI015001→150mm hand Bastard
*knowledge
In most cases, W-cut (Double) is used.
Liên hệ
Còn hàng
Name Length
INCH mm
Roots
 
w mm
Tip
w mm
Tong
mm
number of input
pcs
ITEM 
NO.
150m/m 6 150 12 7 40 12 SA150**
200m/m 8 200 15 8.5 50 6 SA200**
250m/m 10 250 17 10 60 6 SA250**
300m/m 12 300 12 12 70 6 SA300**
350m/m 14 350 22 13 80 6 SA350**
400m/m 16 400 (25) (14) (90) (6) (SA400**)
 

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng