Dũa tròn

*Roughness of cutting is varied by last two digits of the item no.
Example: HI015001→150mm hand Bastard
*knowledge
In most cases, W-cut (Double) is used.
Liên hệ
Còn hàng
Name Length
INCH mm
Roots
 
w mm
Tip
w mm
Tong
mm
number of input
pcs
ITEM 
NO.
150m/m 6 150 φ6 φ3.3 40 12 MA150**
200m/m 8 200 φ8 φ4.2 50 6 MA200**
250m/m 10 250 φ10 φ5.2 60 6 MA250**
300m/m 12 300 φ12 φ6.5 70 6 MA300**
350m/m 14 350 φ15 φ8 80 6 MA350**
400m/m 16 400 φ18 φ10 90 6 MA400**
 

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng