Dũa vuông

*Roughness of cutting is varied by last two digits of the item no.
Example: HI015001→150mm hand Bastard
*knowledge
In most cases, W-cut (Double) is used.
Liên hệ
Còn hàng
Name Length
INCH mm
Roots
 
w mm
Tip
w mm
Tong
mm
number of input
pcs
ITEM 
NO.
150m/m 6 150 6 8.5×3.3 40 12 KA150**
200m/m 8 200 8 12×4.3 50 6 KA200**
250m/m 10 250 10 15×5.5 60 6 KA250**
300m/m 12 300 12 17×6.5 70 6 KA300**
350m/m 14 350 15 19×6.8 80 6 KA350**
400m/m 16 400 18 20×7 90 6 KA400**
 

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng