HIGH SPEED SHOULDER MILLS

Dao phay vai ( biên ) tốc độ cao C16-SS16-120H, C20-SS20-120H, C20-SS20-200H, C25-SS25-130H, C25-SS25-200H, C32-SS32-150H, C32-SS32-200H, C25-SS25-150M, C25-SS30-150M, C32-SS32-150M, C32-SS32-250M, C3
Liên hệ
Còn hàng

Dao phay vai ( biên ) tốc độ cao C16-SS16-120H, C20-SS20-120H, C20-SS20-200H, C25-SS25-130H, C25-SS25-200H, C32-SS32-150H, C32-SS32-200H, C25-SS25-150M, C25-SS30-150M, C32-SS32-150M, C32-SS32-250M, C32-SS35-150M, C32-SS40-150M

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng