Mỏ lết 1/2" Ratchet Wrench

• The largest ratchet wrench in the range
with the highest torque
• 1/2"sq. anvil
• Good for running nuts on tractor blades
Liên hệ
Còn hàng

Shank Size in./(mm)    1/2 / (12.7)

Maximum Torque Nm/(ft-lb)    160/(118)

Working Torque Range Nm/(ft-lb)    0-110/(0-81)

Bolt Cap mm/(in.)    16/(5/8)

Free Speed r.p.m.    140

Weight kg/(lb)    1.95/(4.31)

Noise Level dBA/(power)    93/(104)

Vibration a/k m/s2    5.4/1.0

Avg.Air Consumption CFM    4.7

Air Inlet Size in.    1/4

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng