Móc kẹp Vessel

PART #
Một
B
C
D
E
F
G
H
Tôi
MC-NR3
0,188
1.375
0,375
0,750
M5
0,875
0,875
2.000
23mm
MC-NR5
0,
Liên hệ
Còn hàng
 
 MC Kẹp Gắn MC Gắn kẹp Kích thước
PART #
Một
B
C
D
E
F
G
H
Tôi
MC-NR3
0,188
1.375
0,375
0,750
M5
0,875
0,875
2.000
23mm
MC-NR5
0,188
1.375
0,375
0,750
M5
0,875
0,875
2.000
30mm
MC-NR7
0,188
1.375
0,375
0,750
M5
0,875
0,875
2.000
34mm
MC-NR10 / 12
0,188
1.375
0,375
0,750
M5
0,875
0,875
2.000
36mm
MC-NR20
0,250
1.750
.500
1.00
M6
1.375
1.375
2.500
45mm
MC-NR30
.500
1.750
.500
1.00
M6
1.375
1.375
3.000
56mm

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng