Mũi khoét Jetbroachhoder

Features
The Spring-loaded pilot pin picks up the hole location quickly and ejects the slug automatically at the end of cut.
Available with No. 2-4 Morse Taper and R-8 shanks.
R-8 Shank
Liên hệ
Còn hàng

Jetbroach Cuttes
Type                Part #                   Description                                                               DOC
BHM-02035      TB00390-0             MT-2 with 3/4" side-lock shank                                 1-3/8"
BHM-03050      TB00392-0             MT-3 with 3/4" side-lock shank                                 2"
BHM-13075      TB00352-0              MT-3 with 1-1/4" side-lock "Weldon" shank              3"
BHM-14075      TB00354-0           MT-4 with 1-1/4" side-lock "Weldon" shank               3"
BHR8-00050      TB05891-0          R8 with 3/4" side-lock shank                                    2"
BHOR8-00050     TB05943-0           R8 with 3/4" "One-Touch" shank                          2"

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng