Vít tĩnh và tốc độ cao
Vít siêu nhỏ
Liên hệ

Vít siêu nhỏ

Trục chính
Liên hệ

Trục chính

Bảng định vị tuyến tính
Vít chì
Liên hệ

Vít chì

Vít tròn
Liên hệ

Vít tròn