Tay lắc vặn 3/8" KTC BR3E

Tay lắc vặn KTC loại 3/8 inch
Mã số: BR3E
Đầu nối khẩu: loại 3/8 inch
Chiều dài: 180mm, Trọng lượng: 260g
Liên hệ
Còn hàng

Hình ảnh, thông số tay lắc vặn KTC BR3E:
 

Cần siết tự động, cần siết 3/8 inch, cần siết lực KTC Nhật
Cần siết tự động loại 3/8 inch với nút bấm dùng khí lắp và tháo đầu khẩu loại 3/8 inch
Phần răng với 36 răng giúp tay lắc vặn hoạt động chính xác.


Hình ảnh, thông số tay lắc vặn (càn siết tự động) loại 3/8 inch KTC BR3E:
 

Tay siêt tự động loại 3/8 inch, cần siết tự động, tay lắc vặn loại 3/8 inch, KTC BR3E, Tay siêt tự động loại 3/8 inch, tay cóc 3/8 inch, cần siết tự động, tay lắc vặn loại 3/8 inch, KTC BR3E,


Đối với tay lắc vặn loại dài, tham khảo mã số KTC BR3L:
 

Tay lắc vặn KTC loại dài
Mã số: BR3L loại 3/8 inch
Chiều dài: 275mm
Trọng lượng: 320g

Dùng đối với các vị trí cần lực xiết lớn hơn so với tay vặn BR3E.

 


Hình ảnh, thông số tay lắc vặn (càn siết tự động) loại 3/8 inch KTC BR3L:
 

Tay siêt tự động loại 3/8 inch, cần siết tự động loại dài, tay lắc vặn loại 3/8 inch, KTC BR3L Tay siêt tự động loại 3/8 inch, tay cóc 3/8 inch dài, cần siết tự động, tay lắc vặn loại 3/8 inch, KTC BR3L,

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng