Thanh nối Vessel

Mô tả đang cập nhật
Liên hệ
Còn hàng
 
 CPS Kẹp bài viết CPS Kẹp bài Dimensions
PART #
Một
B
C
D
E
F
G
H
Tôi
CPS-2
0,188
1.375
0,375
0,750
M5
0,875
2.000
2.250
0,750
CPS-4
0,188
1.375
0,375
0,750
M5
0,875
4.000
4.250
0,750
CPM-2
0,250
1.750
.500
.500
M6
1,125
2.000
2.250
0,750
CPM-4
0,250
1.750
.500
.500
M6
1,125
4.000
4.250
0,750

 

 
 MS Gắn Shaft MS Gắn Shaft Kích thước
PART #
Một
MS-3 / 4-2
2 "
MS-3 / 4-4
4 "
MS-3 / 4-6
6 "
 
 

 

 ACP góc kẹp bài viết ACP góc kẹp bài Dimensions
PART #
Một
B
E
ACP-S
0,188
1.375
 

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng