Thanh truyền HTM-4S

- Use for transmission maintenance work on light and ordinary passenger vehicles.

- The table plate can be inclined 30 oC in the longitudinal direction and 15 oC in the lateral direction.
Liên hệ
Còn hàng

- Use for transmission maintenance work on light and ordinary passenger vehicles.

- The table plate can be inclined 30 oC in the longitudinal direction and 15 oC in the lateral direction.

- Lifting and dropping can both be controled by a step level, making it optimal for loading and unloading of transmissions.

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng

Không có sản phẩm nào cùng loại