Ban Kinh tế Trung ương: Tổ chức Hội thảo quốc tế “Công nghiệp vật liệu Việt Nam – động lực, nhu cầu và khả năng đáp ứng”

Ban Kinh tế Trung ương: Tổ chức Hội thảo quốc tế “Công nghiệp vật liệu Việt Nam – động lực, nhu cầu và khả năng đáp ứng”

Tới dự Hội thảo có đồng chí Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các viện, trường đại học, cùng đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý, các doanh nghiệp lớn và các nhà đầu tư nước ngoài.

Quang cảnh buổi Hội thảo

             Với 12 ý kiến tham luận, 01 phóng sự và một số ý kiến trao đổi độc lập cùng nhiều bài viết gửi tới Hội thảo đã nêu bật vị trí và vai trò quan trọng của các ngành Công nghiệp vật liệu nước nhà, yêu cầu cấp thiết cần có định hướng chiến lược về phát triển công nghiệp vật liệu, phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, phải coi trọng một số loại vật liệu quan trọng, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ cho các ngành sản xuất trong nước để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, có sức cạnh tranh lớn cho tiêu dùng và xuất khẩu, tránh xuất khẩu nguyên vật liệu thô, gây lãng phí tài nguyên của đất nước, cũng như phải nhập khẩu nhiều nguyên liệu giá cao cho sản xuất ở trong nước. Để đạt được mục tiêu đó cần tạo được sự liên kết thống nhất, chặt chẽ giữa các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp và nhà quản lý cùng với vai trò của Nhà nước trong việc định hướng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu, trong việc cải tiến các thủ tục hành chính, cấp phép, bảo đảm sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, doanh nhân và đặc biệt là coi trọng vấn đề nghiên cứu phát triển thông qua các cơ chế, chính sách cụ thể./.

Nguồn: http://cokhivietnam.vn/ (VK)