Bộ 10 dũa

*Roughness of cutting is varied by last two digits of the item no.
Example: HI00556T → 5 Pcs hand #6
Liên hệ
Còn hàng
hand
width thickness ITEM NO. drawing
6.0㎜ 1.1㎜ HI0105**
half-round
width thickness ITEM NO. drawing
4.5㎜ 1.8㎜ HA0105**
round
Diameter ITEM NO. drawing
φ2.9 MA0105**
square
width thickness ITEM NO. drawing
2.6㎜ 2.6㎜ KA0105**
triangular
width thickness ITEM NO. drawing
3.5㎜ 3.5㎜ SA0105**
trape zoid
width thickness ITEM NO. drawing
4.9㎜ 1.6㎜ SI0105**
flat
width thickness ITEM NO. drawing
6.0㎜ 1.1㎜ SH0105**
oval
width thickness ITEM NO. drawing
3.7㎜ 2.2㎜ DE0105**
knife
width thickness ITEM NO. drawing
4.9㎜ 1.7㎜ KH0105**
balance edge
width thickness ITEM NO. drawing
4.3㎜ 1.6㎜ HM0105**
10pcs set
*Above 10 different files into to one set.
ITEM NO. ST0105**

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng