Bộ 8 dũa

*Roughness of cutting is varied by last two digits of the item no.
Example: HI00556T → 5 Pcs hand #6
Liên hệ
Còn hàng
hand
width thickness ITEM NO. drawing
7.0㎜ 1.3㎜ HI0085**
half-round
width thickness ITEM NO. drawing
5.2㎜ 2.1㎜ HA0085**
round
Diameter ITEM NO. drawing
φ3.5 MA0085**
square
width thickness ITEM NO. drawing
2.9㎜ 2.9㎜ KA0085**
triangular
width thickness ITEM NO. drawing
4.2㎜ 4.2㎜ SA0085**
trape zoid
width thickness ITEM NO. drawing
5.4㎜ 1.9㎜ SI0085**
flat
width thickness ITEM NO. drawing
7.0㎜ 1.3㎜ SH0085**
oval
width thickness ITEM NO. drawing
4.3㎜ 2.7㎜ DE0085**
8pcs set
*Above 8 different files into to one set.
ITEM NO. ST0085**

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng