Cờ lê lực TONE T3LN20H

Cờ lê lực TONET3LN20H
TONE (Tone) pre-set kiểu mô-men xoắn chìa khoá số phần T3LN20H
Chèn góc: 3/8" (9.5mm)
Khả năng phạm vi tối thiểu đến tối đa là (N · m): 4 ~ 20N · m
1 Memor
Liên hệ
Còn hàng

(仕様)
●T3LN20H
能力範囲 最小~最大(N・m):4~20
1目盛り:0.2
表示単位:N・m
ハンドルタイプ:I
角ドライブA(mm):9.5
寸法(mm):
B:34
H:28.3
T:15.8
L:277
最大トルク時の手力(N):98
(参考)適用ボルト
普通:M6~M8
高力:M5~M6
質量(kg):0.51

------------------------------

●T3LN50H
能力範囲 最小~最大(N・m):10~50
1目盛り:0.5
表示単位:N・m
ハンドルタイプ:I
角ドライブA(mm):9.5
寸法(mm):
B:34
H:27.0
T:16.0
L:368
最大トルク時の手力(N):166
(参考)適用ボルト
普通:M10
高力:M8
質量(kg):0.70

------------------------------

●T4LN100H
能力範囲 最小~最大(N・m):20~100
1目盛り:0.5
表示単位:N・m
ハンドルタイプ:I
角ドライブA(mm):12.7
寸法(mm):
B:34
H:33.2
T:15.8
L:378
最大トルク時の手力(N):346
(参考)適用ボルト
普通:M12~M14
高力:M10
質量(kg):0.68

------------------------------

●T4LN140H
能力範囲 最小~最大(N・m):30~140
1目盛り:1
表示単位:N・m
ハンドルタイプ:I
角ドライブA(mm):12.7
寸法(mm):
B:34
H:27.0
T:16.0
L:450
最大トルク時の手力(N):369
(参考)適用ボルト
普通:M14
高力:M10~M12
質量(kg):0.90

------------------------------
●T4LN200H
能力範囲 最小~最大(N・m):40~200
1目盛り:1
表示単位:N・m
ハンドルタイプ:I
角ドライブA(mm):12.7
寸法(mm):
B:49
H:37.5
T:20.6
L:477
最大トルク時の手力(N):525
(参考)適用ボルト
普通:M14~M16
高力:M12
質量(kg):0.91

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng