Đá mài CBN Teilen

●wide range of application
●high efficiency grinding byBK wheel
●high precision and high efficiency grinding by Synergy wheel
Liên hệ
Còn hàng

汎TBN resinoid wheels are capable of wide application from heavy grinding to mirror polishing.

 

BK wheelgets performance out of pores and provides better cutting performance.

 

Synergy wheelis used ceramic-body. The good cutting performance and usability can meet user's requirements.

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng