Đá mài kim cương Teiken

●wide range of application
●high efficiency grinding by BK wheel
●high precision and high efficiency grinding bySynergy wheel
●simultaneous grinding by TDM wheel
※TDM wheel is spec
Liên hệ
Còn hàng

●wide range of application
●high efficiency grinding by BK wheel
●high precision and high efficiency grinding bySynergy wheel
●simultaneous grinding by TDM wheel
※TDM wheel is special wheel for grinding ferrous materials and non-ferrous materials simultaneously.

Resinoid diamond wheel is a versatile wheel has wide range of application from heavy grinding to mirror grinding.
It is very easy to manage.Compared with traditional wheel, Teiken resinoid diamond wheel holds promise for grinding ability exceeds traditional wheel by own pore forming technology, Pore Tec.

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng