Dũa kim cương kiểu S-TYPE

It is also possible to correspond to the diamond grain degrees other than # 200
It is smaller diamond file than K-TYPE.
S-TYPE="Precision Needle" TYPE
Liên hệ
Còn hàng
  • It is also possible to correspond to the diamond grain degrees other than # 200
  • It is smaller diamond file than K-TYPE.
  • S-TYPE="Precision Needle" TYPE

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng