Dũa SH-100A

Features
Eliminates time consuming manual hand-filing operations
Ideal for industrial and production filing applications on steel, aluminum, brass, wood and other materials
Unique and c
Liên hệ
Còn hàng

Air Pressure    85 PSI    
Air Consumption (No load)    8.5 CFM    
Stroke Speed    3,700 SPM   
Stroke Length    9 mm   
File Shank Size    6.3 mm    
Weight    2.4 lbs.   

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng