Máy mài góc MLG-70

Features
Ideal for industrial and production grinding applications
Variable Speed Control
Side exhaust with noise reduction system
Locking throttle lever helps prevent accidental s
Liên hệ
Còn hàng

Air Pressure   85 PSI
Air Consumption (No Load)   26.5 CFM
Air Consumption (Load)*    38.8 CFM

Free Speed    7,600 RPM
Grinding Wheel Diameter    7" max.
Spindle OD Size    7/8"
Horsepower    1.50 HP
Hose Size    3/8" ID
Weight    5.4 lbs.

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng