Giao lưu trực tuyến: Techmart 2015 - Liên kết hội nhập và phát triển bền vững

Giao lưu trực tuyến: Techmart 2015 - Liên kết hội nhập và phát triển bền vững

Đây là hoạt động thiết thực để triển khai Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 và thực hiện Đề án Hội nhập quốc tế về KH&CN đến năm 2020 tại Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 18/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ trong giai đoạn mới.

Để phát triển thị trường KH&CN thì không thể thiếu các hội chợ KH&CN nhằm gắn kết nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất và đời sống; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đổi mới công nghệ và thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ dựa vào KH&CN, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng bằng hàm lượng KH&CN cao. 

Ở Hội chợ, bên "cung", bên "cầu", các tổ chức tài chính, các tổ chức dịch vụ môi giới và cả cơ quan quản lý nhà nước đều tìm thầy lợi ích của mình. Với bên “cung” công nghệ, đến Hội chợ, ngoài việc giới thiệu những sản phẩm, kết quả nghiên cứu còn là cơ hội hiểu rõ hơn nhu cầu của bên mua và những khách hàng tiềm năng để hoạch định chiến lược, định hướng sản phẩm công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn, chủ động phát triển các giải pháp công nghệ mới đáp ứng đòi hỏi của doanh nghiệp. 

Techmart Quốc tế Việt Nam 2015 với chủ đề “Liên kết cùng hội nhập và phát triển bền vững” là Techmart có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Trong sự kiện này, các thành tựu nghiên cứu khoa học và đặc biệt là các công nghệ, thiết bị được ứng dụng và có tác động sâu rộng tới hoạt động KT-XH của các Bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế sẽ được giới thiệu và chuyển giao. Ngoài các viện nghiên cứu, trường đại học, các Sở KH&CN và các doanh nghiệp, Techmart Vietnam 2015 sẽ là dịp tôn vinh và có sự tham dự các nhà sáng tạo không chuyên từ khắp mọi miền trên cả nước với các công nghệ, thiết bị hết sức gần gũi và thiết thực với đời sống và sản xuất.

Hội chợ với hàng vạn lượt người tham gia cũng sẽ giúp cho cộng đồng cảm nhận rõ nét hơn vai trò, tầm quan trọng của KH&CN trong đời sống, góp phần “hậu thuẫn xã hội cần thiết” cho việc ứng dụng và phổ cập các thành tựu KH&CN sớm vào thực tiễn.

Phó Tổng biên tập Báo Hà nội mới Mai Kim Thoa phát biểu đề dẫn khai mạc buổi giao lưu trực tuyến

Kính mời Quý vị quan tâm theo dõi tại: http://hanoimoi.com.vn/Tuong-thuat/808130/giao-luu-truc-tuyen-techmart-2015---lien-ket-hoi-nhap-va-phat-trien-ben-vung