Máy đánh cặn JEX-20

Features
Quickly and efficiently removes weld slag, rust,
paint and scale from most surfaces.
Ideal for cleaning and descaling steel, bridgework,
castings, brick, stone and many ot
Liên hệ
Còn hàng

Air Pressure    
85 PSI
Air Consumption    
7.1 CFM
Stroke per Minute    
4,000 SPM
Standard Needles with Machine    
12 pieces of 3 mm x 180 mm
Optional Needle Size    
29 pieces of 2 mm x 180 mm
Hose Size    
3/8” ID
Weight    
6.1 lbs

 

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng