Máy mài góc MLG-40

Features
Ideal for industrial and production grinding applications
Variable Speed Control
Side exhaust with noise reduction system
Locking throttle lever helps prevent accidental s
Liên hệ
Còn hàng

Air Pressure    85 PSI
Air Consumption (No Load)    15.9 CFM
Air Consumption (Load)*    32.1 CFM

Free Speed    13,000 RPM

Grinding Wheel Diameter    4" max.
Spindle OD Size    5/8"
Horsepower    0.97 HP
Hose Size    3/8" ID
Weight    3.3 lbs.
 

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng