Mỏ lết 1/4" Ratchet Wrench

• Light and small ratchet wrench with 1/4"sq. anvil
• This model is the “Mini Ratchet Wrench"
standard in the air tools industry
Liên hệ
Còn hàng

Shank Size in./(mm)    1/4 / (6.35)

Maximum Torque Nm/(ft-lb)    35/(26)

Working Torque Range Nm/(ft-lb)    0-30/(0-22)

Bolt Cap mm/(in.)    6.35/(1/4)

Free Speed r.p.m.    200

Weight kg/(lb)    0.51/(1.11)

Noise Level dBA/(power)    82/(93)

Vibration a/k m/s2    3.6/0.8

Avg.Air Consumption CFM    1.6

Air Inlet Size in.    1/4

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng