Mỏ lết 1/4" Ratchet Wrench

• Japan and foreign patent(s) pending as the "Slide Switch" for the reverse function
• Plastic covered small size body
• 1/4"sq. anvil
Liên hệ
Còn hàng

Shank Size in./(mm)    1/4 / (6.35)

Maximum Torque Nm/(ft-lb)    45/(33)

Working Torque Range Nm/(ft-lb)    0-33/(0-24)

Bolt Cap mm/(in.)    6.35/(1/4)

Free Speed r.p.m.    200

Weight kg/(lb)    0.56/(1.24)

Noise Level dBA/(power)    75/(86)

Vibration a/k m/s2    4.0/0.8

Avg.Air Consumption CFM    2.4

Air Inlet Size in.    1/4

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng