Mỏ lết 3/8" Ratchet Wrench

• Japan and foreign patent(s) pending as the "Slide Switch" for the reverse function
• Plastic covered small size body
• 3/8"sq. anvil
Liên hệ
Còn hàng

Shank Size in./(mm)    3/8 / (9.5)

Maximum Torque Nm/(ft-lb)    47/(35)

Working Torque Range Nm/(ft-lb)    0-35/(0-26)

Bolt Cap mm/(in.)    10/(3/8)

Free Speed r.p.m.    200

Weight kg/(lb)    0.56/(1.24)

Noise Level dBA/(power)    75/(86)

Vibration a/k m/s2    3.9/0.8

Avg.Air Consumption CFM    2.4

Air Inlet Size in.    1/4

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng