Mỏ lết 3/8" Ratchet Wrench

• Japan and foreign patent(s) pending as the "Slide Switch" for the reverse function
• Plastic covered regular size body
• The lightest 960g in this class
• Lightweight and high strengt
Liên hệ
Còn hàng

Shank Size in./(mm)    3/8 / (9.5)

Maximum Torque Nm/(ft-lb)    110/(81)

Working Torque Range Nm/(ft-lb)    0-65/(0-48)

Bolt Cap mm/(in.)    10/(3/8)

Free Speed r.p.m.    170

Weight kg/(lb)    0.96/(2.12)

Noise Level dBA/(power)    84/(95)

Vibration a/k m/s2    5.1/1.0

Avg.Air Consumption CFM    3.0

Air Inlet Size in.    1/4

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng