Vỏ bào/vỏ tiện/mạt dũa CH-24

Features
Ideal tool for quickly and efficiently removing weld splatter, rust and other debris from most surfaces
Compact, heavy-duty construction for tough industrial
applications
Liên hệ
Còn hàng

Air Pressure    85 PSI
Air Consumption    7.1 CFM
Strokes per Minute   4,000 SPM
Shank Size    1/2” Square
Hose Size    3/8” ID
Weight    3.7 lbs.

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng