Xi lanh nông nghiệp Shin Myong SHC-02

Mô tả đang cập nhật
Liên hệ
Còn hàng

 

mm
ΦA
ΦB
ΦC
ΦD
ΦE
F
G
H
K
30 50 60 25.3 45 40 35 15 PT 1/4"

PT 3/8"

PT 1/2" 
35 60 70 25.3 45 40 10
40 60 70 25.3 45 45
40 70 80 25.3 45 50 40
40 80 90 25.3 45 50
50 90 100 35.3 60 55
50 100 110
60 110 130 35.3 60 60 50  
60 120 140 35.3 70 65
65 140 160 38.3 80 70
70 150 170 40.3 90 80
*You may upgrade or downgrade the machine's specification based on your machine type and your needs.
*We provide a wide selection of accessories.

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng