Bộ dũa 10 sản phẩm

10-PCS Total Length: 185㎜ file Length:85㎜
(Total Length・file Length both in the shape of each dimension)
Liên hệ
Còn hàng
hand
width thickness ITEM NO. drawing
7㎜ 2.5㎜ HI010**
half
round
width thickness ITEM NO. drawing
7.3㎜ 2.5㎜ HA010**
round
Diameter ITEM NO. drawing
φ3.2 MA010**
square
width thickness ITEM NO. drawing
4.3㎜ 4.3㎜ KA010**
triangular
width thickness ITEM NO. drawing
6㎜ 6㎜ SA010**
trape zoid
width thickness ITEM NO. drawing
7.3㎜ 2.5㎜ SI010**
flat
width thickness ITEM NO. drawing
7㎜ 2.5㎜ SH010**
oval
width thickness ITEM NO. drawing
7㎜ 3.4㎜ DE010**
knife
width backs blade ITEM NO. drawing
8.2㎜ 2.5㎜ 1.0㎜ KH010**
balance edge
width thickness ITEM NO. drawing
7.3㎜ 2.5㎜ HM010**
10pcs set
Above 10 different files into to one set.
ITEM NO. ST010**

Sản phẩm liên quan

Chúng tôi mang đến những sản phẩm với chất lượng cao nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng